Laserem indukované vytváření „kráterů“ a „kopců“ v polymethakrylátových filmech obsahujících azobenzen

Text

Organické polymerní materiály se schopností měnit topografii povrchu v reakci na vnější bezkontaktní podněty, jako je světelné záření, přitahují v posledních letech značnou pozornost. Tato práce je věnována studiu bezkontaktního řízení topografie povrchu a vytváření povrchových struktur v amorfních a kapalně-krystalických filmech dvou polymerů obsahujících azobenzen. Dva postranní methylové substituenty na azobenzenovém chromoforu zajišťují vysokou fotocitlivost připravených polymerních filmů v celém viditelném spektru.

Ozáření polymetakrylátových filmů fokusovaným polarizovaným světlem zeleného (532 nm) a červeného (633 nm) laseru vyvolává specifickou fotodeformaci povrchu filmu. V případě zeleného světla byla nalezena tvorba kruhových „kráterů“ s anizotropními hranicemi, zatímco u červeného světla byly pozorovány vysoce asymetrické „kopce“. Objevené procesy jsou velmi slibné pro budoucí aplikace v bezkontaktní tvorbě komplexních povrchových morfologií ve fotochromních polymerních filmech pro optiku.

MC_Soft Matter 16.jpg
Popis
Laserem indukované vytváření „kráterů“ a „kopců“ v polymethakrylátových filmech obsahujících azobenzen Obrázek převzat z DOI: 10.1039/d0sm00601g