Laditelná emise Eu2+ v luminoforech KxNa1-xLuS2 pro aplikaci v bílých LED

Text

KxNa1-xLuS2:Eu2+ jsou širokospektrální luminofory pro bílé LED s aplikačním potenciálem ke konstrukci cirkadiánního zdroje osvětlení. Současným buzením KxNa1-xLuS2:Eu2+ pomocí UV a modré LED lze změnou poměru intenzit UV a modré LED ladit barevnou teplotu výstupního bílého světla od studené bílé po teplou bílou.

PB_06.jpg
Popis
Barevný prostor CIE 1931 pro vzorky pod UV excitací (390 nm – křížky) a modrou excitací (450 nm – kolečka). Pro srovnání přidána modrá LED 460 nm a UV LED 395 nm. Přerušované linie označují dosažitelné barvy světla pro různé materiály pod excitacemi 390 nm (respektive 455 nm). Spektrum vzorku č. 4 je smícháno s modrou a UV LED excitací, aby vznikla bílá světla s barevnou teplotou 3600 K a 5800K