Jak složení mobilní fáze a teplota kolony ovlivňuje eluční pořadí enantiomerů kapalných krystalů na chirálním selektoru tris(3-chlor-5-methylfenylkarbamátu) amylózy

Text

Byla provedena komplexní studie účinků složení mobilní fáze a teploty kolony na pořadí eluce enantiomerů chirálních tyčinkovitých kapalných krystalů. Analyty byly strukturálně podobné a zahrnovaly odlišnosti např. v délce koncového alkylového řetězce, přítomnosti chloru, počtu fenylových kruhů a typu chirálního centra. Experimenty byly prováděny v polárně-organickém módu a v reverzním módu za použití chirálního selektoru imobilizované tris(3-chlor-5-methylfenylkarbamátu) amylózy. U všech kapalných krystalů došlo k obracení elučního pořadí enantiomerů způsobeném typem použitého kosolventu a/nebo jeho obsahu v mobilní fázi; pro některé kapalné krystaly byl také pozorován převrat elučního pořadí vlivem teploty.

elucni poradi enantiomeru LC
Popis
Vliv složení mobilní fáze a teploty kolony na eluční pořadí enantiomerů kapalných krystalů.