Fotocitlivé chirální samouspořádající se materiály: významné efekty malých laterálních substituentů

Text

Syntetizovali jsme nové fotocitlivé kapalné krystaly na bázi azobenzenu s laktátovou chirální jednotkou. Za účelem modifikace termické Z-E isomerizace jsme do molekuly v blízkosti azoskupiny zavedli malé laterální substituenty. Dosažené hodnoty stabilizace Z isomerů u našich sloučenin jsou lepší než u většiny materiálů s mnohem komplexnější strukturou navržených pro optický zápis a uchovávání dat.