Enantioseparace kapalných krystalů a jejich využití jako enantiodiskriminačních materiálů

Text

Kapalné krystaly se mohou účastnit enantioseparací několika různými způsoby. Chirální čistota kapalných krystalů jako analytů se často stanovuje pomocí enantioselektivní kapalinové nebo superkritické fluidní chromatografie. Současně lze chirální kapalně krystalické materiály použít jako chirální selektor nebo mohou sloužit jako pomocný materiál pro jiný chirální selektor umožňující enantioseparaci látek v různých separačních technikách. Mohou být také použity při výrobě matric nebo povrchů citlivých na enantiomery a jsou využívány jako chirální rozpouštědla pro vizualizaci enantiomerů v NMR. 

V tomto přehledovém článku jsou shrnuty všechny tyto aspekty vztahu mezi kapalnými krystaly a enantiodiskriminací ve snaze obsáhnout jejich všestrannost a s důrazem na chirální separace.

LC review
Popis
Všestrannost kapalných krystalů.