Pro všechny vědecké týmy FZÚ jsme schopni zajistit


Chemický rozbor materiálů, určení obsahu nejen hlavních složek ale i dopantů a nečistot v nich v koncentracích až desetin ppm.
Určování struktury organických látek pomocí NMR spektrometrie.
Separace organických látek na chromatografických kolonách a určování obsahu nečistot.
Konzultace ohledně designu materiálů nových chemických struktur, které nejsou komerčně dostupné, případně příprava takových materiálů. 


Kontaktní osoba: Věra Hamplová, 266 052 787, hamplova [at] fzu [dot] cz