Plamenový AAS, Varian AA240

Text

Kvantitavní stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků hlavně v anorganických materiálech po jejich rozkladu a převedení do roztoku.

Možnost analyzovat větsinu prvků periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek ppm.