Text

Laboratoř analytické chemie je zaměřena na využití metod vysoce účinné kapalinové chromatografie pro zjišťování chemické čistoty organických materiálů. Je vybavena i preparativními vysokotlakými chromatografickými kolonami sloužícími k odstraňování obtížně oddělitelných nečistot z nově připravených materiálů. 

V současnosti se intenzivně zabýváme vývojem metod separací na moderních chirálních kolonách pro kontrolu optické čistoty nově připravovaných kapalně krystalických materiálů.
Při syntézách opticky aktivních materiálů je pomocí polarimetrie kontrolována optická otáčivost vstupních látek i produktů.

V oblasti anorganické analýzy podle potřeb jednotlivých vědeckých oddělení ústavu provádíme rozklady vzorků oxidických a kovových materiálů a následné určení jednak obsahu základních složek v řádu procent, ale i množství nečistot přítomných v materiálech až do koncentrací ppm. 

Naše laboratoř také úzce spolupracuje s jednotlivými vědeckými odděleními na přípravě chemických činidel, roztoků pro leptání, čištění a na přípravě elektolytů podle jejich specifických požadavků. 
Dále poskytujeme pro ostatní oddělení poradenskou činnost v oblasti chemické analýzy materiálů, měříme pH roztoků a připravujeme demineralizovanou vodu. 

HPLC
Popis

Sestava pro chirální, achirální a preparativní vysoce účinnou kapalinovou chromatografii

 

AAS
Popis

Atomový absorpční spektrofotometr s plamenovou atomizací