Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Efektivní standardizační strategie pro integraci inovativních technologií do ochrany a bezpečnosti vodovodních sítí běžící EU-Horizon2020 » Ostatní Mauro Fernandes Pereira, Ph.D. 2019 2022
Laditelná GHz-THz nelineární optika v polovodičových super-mřížkách běžící GAČR » Standardní Mauro Fernandes Pereira, Ph.D. 2019 2021
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech běžící GAČR » Standardní RNDr. František Máca, CSc. 2018 2020
Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem běžící GAČR » Standardní Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. 2018 2020
Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin běžící GAČR » Standardní Ing. Alexander Shick, DSc. 2018 2020
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup GAČR » Standardní RNDr. Jiří Vackář, CSc. 2017 2019
Stochastická termodynamika molekulárních systémů: klasicky a kvantově GAČR » Standardní Mgr. Karel Netočný, Ph.D. 2017 2021
Excitonic magnetism in strongly correlated materials EU-Horizon2020 » ERC-CoG Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. 2015 2020
Nanorozměrné magnetické jevy vyvolané elektronovými korelacemi GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. 2015 2017
Optimalizace vlastností grafenu dopováním substitučními příměsemi: teorie a experiment GAČR » Standardní Ing. Alexander Shick, DSc. 2015 2017
Silné elektronové korelace v systémech se spin-orbitální vazbou GAČR » Standardní Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. 2013 2015
Teorie spinově závislého transportu v magnetických látkách a nanostrukturách GAČR » Standardní RNDr. Václav Drchal, CSc. 2011 2014