V grantové soutěži Junior Star uspěli dva vědci z FZU

Anotace

Vědci Akademie věd uspěli v druhém ročníku soutěže JUNIOR STAR Grantové agentury ČR a z celkového počtu podpořených 16 projektů tvoří polovinu. Ve velké konkurenci o granty uspěli letos za náš ústav Prokop Hapala a Dominik Kriegner. Fyzikální ústav a ČVUT tak mají shodně dva oceněné vědce a následují Masarykovu univerzitu, která získala tři projekty.

 

Převratné řešení profesora Parisiho čekalo na uznání třicet let. Nyní získal Nobelovu cenu

Anotace

Nobelův výbor se rozhodl udělit letošní Nobelovu cenu za průkopnické příspěvky k všeobecnému porozumění komplexních systémů. Polovina ceny připadla prof. Giorgiu Parisimu z Univerzity La Sapienza v Římě za jeho objev vzájemného působení neuspořádanosti a fluktuací ve fyzikálních systémech od atomových po planetární škály.

Nobelova cena za fyziku 2016

Anotace

Letošní Nobelova cena ocenila přínos laureátů k fundamentálnímu rozšíření našich znalostí mikroskopické struktury pevných látek a objevu jejich nových stavů. Získané poznatky otevírají nové možnosti jejich využití v elektronice a při konstrukci budoucích kvantových počítačů.

Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

Anotace

Vědecká komunita dnes intenzivně hledá nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě, čímž by se vyřešily mnohé z problémů dnešních informačních technologií. Detailní pochopení elektronových vlastností Hundových kovů a jejich dílčích složek by mohlo toto hledání výrazně zefektivnit.

Napůl magnet, napůl polovodič: Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou polovodičovou součástku

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky spolu s kolegy z Bercelony, Berkeley a Halle představili v práci nazvané “Anisotropic magnetoresistance in an antiferromagnetic semiconductor” experimentální součástku, jejíž funkce je založena na spinu elektronu a která využívá antiferomagnetický polovodič Sr2IrO4.