Stanovení atomové koncentrace bóru v vysoce bórem dopovaném diamantu Ramanovou spektroskopií

Perex

Tento článek představuje novou analýzu charakteristického Ramanova spektra vysoce borem dopovaného diamantu založenou na studiu velkého množství Ramanových spekter dostupných v literatuře. Tato analýza ukazuje, že posun a rozšíření Ramanova píku diamantu vyplývá z účinků Fano a fononova zachycení z důvodu vysoké koncentrace příměsí boru. Tato metoda otevírá cestu pro stanovení atomové koncentrace bóru v diamantu jednoduchou a nedestruktivní Ramanovou charakterizací.

Text
mnb_image007.png
Popis
Normalizovaná redukovaná Ramanova spektra jsou modelována pomocí elektronického ramanového rozptylu (ERS) a odděleného dvojitého Fanofunkčního formalismu pro stanovení nerušené pozice a šířky, a asymetrického koeficientu vazby maximálního píku stavu fononové hustoty (PDoS) a zone-centre fononové línie diamantu (ZCP). Rozšíření diamantové linie je způsobeno zachycením fononu (1) a Fano efektem (2). Plná šířka na polovičním maximu (FWHM) diamantového píku před Fano efektem, tj. nerušená šířka, umožňuje stanovení koncentrace boru v diamantu.

Kontaktní osoba: Vincent Mortet, +420 266 052 544, mortetv [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Nám. Sítna 3105, 272 01 Kladno, Česká republika
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, Česká republika
  • Centrum výzkumu Řež s. r. o., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika