Optimalizace složení prekurzorového plynu pro růst nano-krystalického bórem dopovaného diamantu na velkých površích pomocí MW-LA-PECVD

Perex

Tento článek představuje pečlivou optimalizaci složení plynu pro přípravu nanokrystalických diamantových vrstev dopovaných bórem pomocí lineární anténou indukované mikrovlnní plazmochemické depozice z plynné fáze. Radikálním zvýšením obsahu B a pečlivým zvážením obsahu O v plynné fázi byly připraveny diamantové vrstvy dopované bórem na velkých plochách s vysokými koncentracemi boru a úrovněmi elektrické vodivosti blízké diamantovým vrstvám dopovaným bórem připravené v konvenčních systémech MW PECVD s elektrochemickými vlastnostmi vhodnými pro průmyslové aplikace.

Text

 

mnb_image009.png
Popis
(vlevo) obrázek bórem dopovaného nanokrystalického diamantu naneseného na 6palcovém taveném křemenném substrátu (vpravo) obrázek a mapa elektrické vodivosti .

Kontaktní osoba: Andrew Taylor, +420 266 052 634, taylor [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Nám. Sítna 3105, 272 01 Kladno, Česká republika
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, Česká republika
  • Centrum výzkumu Řež s. r. o., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika
  • Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS), CNRS, Toulouse, France