Multifunkční a mechanicky odolný porézní diamant s velkým elektroaktivním povrchem využívající elektricky vodivé a izolační šablony pro 3D elektrodové aplikace

Text

Aby bylo možné v mnoha aplikacích využívat specifické vlastnosti diamantu, jsou dnes zapotřebí praktické a škálovatelné přístupy k výrobě diamantu mimo běžnou planární formu. Aby bylo možné v tomto směru uspět, měla by technologie syntézy diamantu splňovat požadavek velkoplošné kompatibility povlaků, aby bylo možné snadno vyrábět porézní nebo strukturované diamantové povlaky bez omezení jejich délkových/šířkových rozměrů.

V této studii demonstrujeme výrobu porézního borem dopovaného diamantu (BDD) ve volně stojící formě a na rozměrech kompatibilních s wafery. Porézní elektrody BDD poskytují robustní elektrochemickou stabilitu a výjimečné elektrické vlastnosti. S cílem plně využít potenciál vlastností diamantu tato studie zkoumá vliv porézní struktury BDD na schopnost elektrod účinně odstraňovat organické znečišťující látky ze simulované odpadní vody a poskytovat zvýšenou citlivost/selektivitu biologicky aktivních sloučenin.

Porous_diamond.jpeg
Popis
Porézní diamant umožňuje účinnou elektrochemickou úpravu znečišťujících látek ve vodě a detekci biomolekul.