Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a chemicky modifikovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikace běžící GAČR » Standardní Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. 2023 2025
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2021 2022
Nové perspektivy v syntéze dopovaného diamantu v mikrovlnné plazmě běžící GAČR » Standardní Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2021 2023
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem (-) GAČR » Standardní Andrew Taylor 2020 2022
Základní prvky diamantové výkonové elektroniky (EEDPE) GAČR » Standardní Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2020 2022
Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace: redukce CO2 a degradace organických kontaminantů ve vodě GAČR » Juniorský Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. 2019 2021
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů GAČR » Standardní Andrew Taylor 2017 2019
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí GAČR » Standardní Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2017 2021
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody MPO » TRIO Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2016 2019
Chování dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli a jeho aplikace MŠMT » Mobility Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2016 2017
Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace TAČR » EPSILON Dr. Vincent Mortet, Ph.D. 2016 2020