Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“

Text

Diamant je vzácný a důležitý materiál v průmyslu s extrémními vlastnostmi bez jakéhokoli jiného známého ekvivalentu. Přesto lidstvo již vědělo, jak létat velmi vysokou rychlostí, než bylo schopno uměle vyrábět diamant. Kombinace vynikajících vlastností diamantu a jeho precizně řízené syntézy pomocí technik chemické depozice par dnes umožňuje vývoj nových high-tech aplikací.

Výzkumná skupina Materiálů pro nanosystémy a biorozhraní se věnuje studiu a porozumění 1 - umělé syntézy diamantu technikami chemické depozice par pomocí mikrovlnné plazmy (MWPECVD), 2 - vlastností diamantu a 3 - vývoji nových diamantových aplikací. Výzkumná skupina se specializuje na syntézu dopovaných diamantových vrstev pro jejich potenciální elektrochemické, optické, elektronické a kvantové použití. Syntéza nanokrystalických diamantových vrstev (NCD) a monokrystalických diamantů (SCD) s různými příměsemi se studuje za použití komerčních a lab-made reaktorů MWPECVD dostupných ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Vlastnosti diamantových vrstev a vývoj aplikací založených na diamantech jsou studovány v rámci výzkumní skupiny MNB na zařízeních ve Fyzikálním ústavu AV ČR a ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními institucemi. Skupina významně přispěla k vývoji fluorescenčních diamantových nanočástic pro biomedicínské aplikace a podílí se na vývoji nanokrystalických diamantových vrstev dopovaných a nedopovaných bórem na velké ploše technikou chemické depozice par pomocí mikrovlnné plazmy s lineárními anténami pro použití v elektrochemických a mikroelektromechanických systémech (MEMS), a bórem dopované epitaxní diamantové vrstvy pro vysoko výkonové elektronické aplikace. Skupina se v poslední době aktivně podílela na vývoji nového lab-made systému syntézy diamantů v kapalné mikrovlnné plazmě a na vývoji diamantových vrstev dopovaných fosforem, aby se studovaly vlastnosti bipolárních a unipolárních elektronických zařízení.

 

(vlevo) Mikrovlnné plazmochemické napařovaní z plynné fáze; (nahoře střed) Vysoko borem dopované epitaxiální diamantové vrstvy na vysokotlakých vysokoteplotných diamantových substrátech; (dolů střed) Rozložené schéma UV fotodetektoru ZnO / detonační nanodiamant; (nahoře vpravo) Profil proudové hustoty pro jeden pár interdigitovaných elektrod pokrytých nedopovaným diamantem s hydrogenovaným povrchem.
Popis
(vlevo) Mikrovlnné plazmochemické napařovaní z plynné fáze; (nahoře střed) Vysoko borem dopované epitaxiální diamantové vrstvy na vysokotlakých vysokoteplotných diamantových substrátech; (dolů střed) Rozložené schéma UV fotodetektoru ZnO / detonační nanodiamant; (nahoře vpravo) Profil proudové hustoty pro jeden pár interdigitovaných elektrod pokrytých nedopovaným diamantem s hydrogenovaným povrchem.

Více informací ...