RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
266 05 2870, 266 05 2810
E-mail
weissz [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
20
039A
Text

Laboratoř se specializuje na určování prvkového složení a hloubkových koncentračních profilů kovů, slitin, anorganických povlaků a tenkých vrstev a materiálů po různých povrchových úpravách metodami emisní spektroskopie. Je možné analyzovat většinu prvků periodické tabulky, včetně lehkých prvků (H, O, N, B). Koncentrační rozsahy, přesnost a správnost analýz závisí na konkrétní kombinaci analyzovaný prvek-matrice a na dostupnosti příslušných referenčních materiálů pro kalibraci.
V laboratoři se používá emisní spektroskopie s doutnavým výbojem (GD-OES). Jde o destruktivní metodu poskytující informaci o průměrném složení na určité ploše vzorku. U hloubkově rozlišené analýzy se počítá s rozsahem hloubek v rozmezí desítek nanometrů až desítek µm.

odd 17 - Laboratoř emisní spektroskopie - Spektrální zdroj optického emisního spektrometrometru s doutnavým výbojem GDA750
Popis

Spektrální zdroj - Grimmova výbojka, součást spektrometru GDA750 HR (Spectruma GmbH.)

Kromě analytických aplikací se zabýváme také metodikou a interpretací analýz GD-OES a s tím souvisejícími fyzikálními procesy probíhajícími při analýze. Zejména jde o excitaci a ionizaci různých prvků v nerovnovážném slabě ionizovaném plazmatu doutnavého výboje, s vazbami na optickou diagnostiku plazmatu, srážkově-radiační modely a excitaci impaktem těžkých částic (atomů a iontů).

Hloubkový profil vrstvy Zr(FeSi) na zirkoniu po korozní zkoušce v autoklávu.
Popis

Hloubkový profil vrstvy Zr(FeSi) na zirkoniu po korozní zkoušce v autoklávu. Celkové obsahy v [mg/m2]: Si: 201, Fe: 420, H: 3.8, O: 190. Doba analýzy do hloubky 2.0 μm: 39 s.

Významné odborné společnosti aktivní v oboru analytické spektroskopie a metod založených na doutnavém výboji:

European Working group for Glow Discharge Spectroscopy
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci