O nás

RNDr. Mariana Klementová, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
266 05 2612, 220 318 462
E-mail
klemari [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka, Cukrovarnická
Místnost
044
A 69/1
Text

Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) se zabývá komplexní charakterizací anorganických materiálu v mikro/nanoměřítku. LEM provozuje transmisní a skenovací elektronové mikroskopy s širokým spektrem analytických metod, a rovnež přístroje pro pokročilou přípravu vzorků. Je zde možné zkoumat vzorky kompaktní, práškové i tenké vrstvy. LEM se zabývá převážně studiem kovů a jejich slitin, polovodičů, supravodičů, oxidických materiálů a minerálů, ale je schopna analyzovat téměř jakýkoli anorganický materiál.
Mezi analytické metody dostupné v LEM patří fázová analýza (kombinace určení chemického složení a krystalové struktury), určení morfologie fází přítomných ve vzorku, analýza krystalografické orientace zrn, zobrazení struktury s atomárním rozlišením a defektů ve struktuře, nebo zobrazení magnetických domén a jejich vzájemné orientace. Pomocí in-situ mikroskopie je možné pozorovat změny mikrostruktury při zahřívání vzorku, sledovat vznik deformací při mechanickém napětí či měřit mechanické vlastnosti vzorku pomocí nanoindentace.

Nabídka analýz laboratoře:

  • morfologická analýza (SEM, TEM),
  • fázová analýza/analýza krystalografické orientace (SEM/EBSD, TEM/ACOM),
  • testování mechanických vlastností (SEM-nanoindentace),
  • fázová analýza a morfologie jednotlivých fází (TEM/EDX/ED/EELS),
  • zobrazení strukutry s atomárním rozlišením a defetktů ve struktuře (HRTEM),
  • zobrazení magnetických domén a jejich vzájemné orientace (lorentzovská TEM),
  • in-situ mikroskopie (zahřívání, deformace).