Mgr. Daniel Šimek, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
266 05 2621, 266 05 2838, 266 05 2919, 266 05 2658
E-mail
simek [at] fzu.cz
Lokalita
SOLID21, Slovanka
Místnost
1.13
0.28
045
Text

Laboratoř Rotan je celoústavní laboratoří rentgenových difrakčních metod. Provozuje difraraktometry a zajišťuje rtg. difrakční měření a zpracování výsledků pro výzkumné skupiny ze všech odddělení FZÚ. Na rozdíl od Oddělení strukturní analýzy se laboratoř Rotan nezaměřuje na řešení struktur nových krystalických látek, ale na charakterizaci kvality a mikrostruktury materiálů a heterostruktur (vrstvy, povlaky, povrchově upravené materiály) připravených různými technologiemi ze známých látek, dále pak na in-situ experimenty (např. fázové transformace) materiálů za vysoké/nízké teploty, při mechanickém namáhání, atp. Součástí laboratoře je i technologická podpora v podobě orientování krystalů Laueho metodou pro účely přípravy preparátů pro další zpracování či fyzikální experimenty prováděné na jiných pracovištích.

Staré stránky laboratoře ROTAN