Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vzájemné interakce molekul vody lokalizovaných v krystalech směřující k jejich orientačnímu uspořádání běžící GAČR » Standardní Mgr. Filip Kadlec, Dr. 2020 2022
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje GAČR » Standardní doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2017 2019
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie GAČR » Standardní Mgr. Hynek Němec, Ph.D. 2017 2020
Ladění terahertzové odezvy dielektrických materiálů a metamateriálových struktur GAČR » Standardní Ing. Christelle Kadlec, Dr. 2014 2016
Fotovodivost a dynamika excitací v nanostrukturovaných a neuspořádaných polovodičích na ultrarychlé časové škále GAČR » Standardní doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2013 2016
Novel Type of Terahertz Devices EU-FP7 » MSCA-ITN doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2013 2017
Transport a lokalizace náboje ve funkčních polovodičových nanostrukturách a jejich aplikace pro terahertzové technologie GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Mgr. Hynek Němec, Ph.D. 2012 2015
Aktivně laditelné struktury a metamateriály pro terahertzovou oblast GA AVČR » Standardní Mgr. Filip Kadlec, Dr. 2009 2011
Elektronový transport v materiálech vykazujících změny fáze GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Filip Kadlec, Dr. 2009 2011
Studium ultrarychlé vodivosti a transportu náboje v tenkých polovodivých vrstvách pomocí terahertzové spektroskopie GA AVČR » Standardní doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2009 2011
Ultrarychlá dynamika elektronů v neuspořádaných organických a anorganických polovodičích studovaná pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie GAČR » Postdoktorský Mgr. Hynek Němec, Ph.D. 2009 2011