Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Multiferoika indukovaná napětím nebo terahertzovým zářením (Multiferroics) běžící GAČR » Standardní RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2021 2023
Magneto-elektrické vlastnosti feroelektrických nabitých doménových stěn GAČR » Juniorský Dr. Petr Bednyakov 2020 2022
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik (Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik) GAČR » Standardní RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2018 2020
Dielektrická a fononová spektroskopie multiferoik GAČR » Standardní RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2015 2017
Multiferoika se silnou magnetoelektrickou vazbou (Multiferoika) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2015 2017
Spin-fononová vazba v multiferoických manganátech GAČR » Postdoktorský Veronica Goian, Ph.D. 2014 2016
Multiferoika indukovaná mechanickým napětím MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2013 2015
Vysokofrekvenční dielektrická disperze ve feroelektrických perovskitech: fundamentální studia pokročilými přístupy (Vysokofrekvenční dielektrická disperze ve feroelektrických perovskitech) GAČR » Standardní Mgr. Teťana Ostapčuk, Ph.D. 2013 2015
Dielektrická a fononová spektroskopie nanokompozitních dielektrik a vodičů GAČR » Standardní Ing. Dmitrij Nužnyj, Ph.D. 2012 2014
Fononová a dielektrická spektroskopie multiferoik GAČR » Standardní RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2012 2014
Studium mřížkové dynamiky feroik a multiferoik (COST - multiferoika) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2012 2013
Infračervené studium napnutých feroelektrických supermřížek GAČR » Standardní Ing. Vladimír Železný, CSc. 2011 2013