Feroelektrické látky

Mikrovlnná a širokopásmová dielektrická spektroskopie