RNDr. Přemysl Vaněk, CSc.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
266 05 2909, 266 05 2989
E-mail
vanek [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka, SOLID21
Místnost
149
1.23
Text

Připravujeme materiály s globálně nebo lokálně narušeným centrem symetrie, jako jsou piezoelektrika, feroelektrika, antiferoelektrika, multiferoika, relaxory nebo nesouměřitelná dielektrika, a to ve formě prášků, keramik, tenkých vrstev, nanočástic a monokrystalů, jakož i komplexních nanostruktur.

Tým se zaměřuje na:

  • vývoj metod přípravy,
  • růst dvoudimenzionálních multiferoických heterostruktur,
  • charakterizaci strukturních fázových přechodů kalorimetrickými, strukturními a nelineárně optickými metodami.

Připravené materiály jsou dále zkoumány v jiných výzkumných skupinách, zejména spektroskopickými metodami v širokém pásmu frekvencí. 

Nanášení zlatého koloidního roztoku mikropipetou
Popis
Nanášení zlatého koloidního roztoku mikropipetou – příprava hrotu pro hrotem zesílenou Ramanovu spektroskopii (TERS).