O nás

Text

Připravujeme materiály s globálně nebo lokálně narušeným centrem symetrie, jako jsou piezoelektrika, feroelektrika, antiferoelektrika, multiferoika, relaxory nebo nesouměřitelná dielektrika, a to ve formě prášků, keramik, tenkých vrstev, nanočástic a monokrystalů, jakož i komplexních nanostruktur. Tým se zaměřuje na vývoj metod přípravy a na charakterizaci strukturních fázových přechodů kalorimetrickými, strukturními a nelineárně optickými metodami. Připravené materiály jsou dále zkoumány v jiných výzkumných skupinách, zejména spektroskopickými metodami v širokém pásmu frekvencí. 

Nanášení zlatého koloidního roztoku mikropipetou
Popis

Nanášení zlatého koloidního roztoku mikropipetou – příprava hrotu pro hrotem zesílenou Ramanovu spektroskopii (TERS).