RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
266 05 2134, 266 05 2897, 266 05 2607
E-mail
novotna [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka, SOLID21
Místnost
145
147
P.10
Text

Samouspořádávací schopnosti kapalně krystalických molekul a jejich unikátní elektro-optické vlastnosti jsou známy již řadu let a jsou základem různých typů aplikací, např. v displejích, monitorech, různých měřících a detekčních zařízeních. Výzkum kapalných krystalů ve skupině oddělení dielektrik má dlouhou tradici. V současnosti se výzkum zaměřuje na nové aspekty procesu uspořádání a nové typy funkčních vlastností organických molekul různého tvaru, od protáhlého (rod-like) po zahnutý, symetricky („bent-core“) nebo asymetricky (hockey-stick) vůči středu molekuly. Cílem je pochopit vztahy mezi polaritou, chiralitou a symetrií a získat detailnější náhled na vznik uspořádání u těchto typů sloučenin. Studujeme fyzikální vlastností nově připravených systémů, modifikujeme jejich molekulové struktury a přidáváme další funkční skupiny, v současnosti studujeme např. látky vykazující například fotocilivost, luminiscenci nebo paramagnetismus.

Vybavení laboratoře kapalných krystalů
Popis
Vybavení laboratoře kapalných krystalů s optickým polarizačním mikroskopem, teplotní komůrkou a ostatními přístroji.

Výzkumné aktivity skupiny mají interdisciplinární charakter, zahrnují organickou i anorganickou chemii, technologii i různé obory fyziky, kondenzované systémy, feroelektřinu i magnetizmus, optiku i elektrooptiku, dotýkají se však i biologie a medicíny. Na fotce jsou lidé ze skupiny kapalných krystalů z oddělení dielektrik se spolupracovníky z oddělení chemie.

Kapalné krystaly jsou ideálními kandidáty pro přípravu nových hybridních systémů kombinujících vlastnosti nanočástic a samouspořádající schopnost kapalně krystalických molekul. Připravujeme a studujeme různé typy hybridních systémů s nanočásticemi. Interakce mezi nanočásticemi a kapalně krystalickými molekulami silně závisí na kombinaci různých faktorů jako charakter, rozměr a tvar nanočástic a molekulární struktura a elasticita kapalných krystalů. Složení hybridních systémů je optimalizováno vzhledem k požadovaným vlastnostem (feroelektrické, magnetické, optické atd.) Kromě kapalných krystalů studujeme také polymery, elastomery a gely a využíváme je při přípravě nových systémů.