Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Design relaxorových antiferroelektrických keramik pro skladování energie (TRACES) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Dr. Elena Buixaderas, Ph.D. 2024 2027
Heterojunctions of Topological Insulator and Metal organic frameworks for THz detection applications (TI-MOF-TERA) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-PF doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2024 2026
Návrh výkonných feroelektrik založený na simulacích (CODE_HPF) běžící GAČR » Standardní Ing. Pavel Márton, Ph.D. 2024 2026
Dynamika vody v blízkosti povrchů tvořených pevnými látkami a polymery (ATTIC) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-PF Alexios Nikolaos Theodorou, Ph.D. 2023 2025
Holografické fotonické krystaly s modrou fází: od mikrolaserů po plně optické přepínání (HOLOBLUE_LA) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2023 2025
Průkopnické feroelektrické kapaliny založené na multifunkčních materiálech (FerroFluid) běžící MŠMT » Ostatní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2023 2026
Tunelování elektronů v interagujících polovodičových nanostrukturách ovládané rezonancí plasmonu na terahertzových frekvencích běžící GAČR » Standardní Mgr. Hynek Němec, Ph.D. 2023 2025
2D sandwiches, artificial layered building blocks for multifunctional materials (2D-sandwich) běžící EU-Horizon Europe » ERC-STG Dr. Timotheus Verhagen 2022 2027
3D architectures of Mxenes for Terahertz Applications (3D-AM-TERA) běžící EU-Horizon2020 » MSCA-IF doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. 2022 2024
Chiralita jako nástroj kontroly fotosenzitivity supramolekulárního uspořádání (SUPRA-CHIRAL) běžící GAČR » Standardní Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2022 2024
Heterostruktury s přechodem polovodič - dielektrikum pro fotoelektrolýzu vody (SeDiHe) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. 2021 2023
Multiferoika indukovaná napětím nebo terahertzovým zářením (Multiferroics) běžící GAČR » Standardní RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. 2021 2023