Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace běžící MŠMT » Mobility Ing. Alexey M. Bubnov, Ph.D. 2020 2021
Magneto-elektrické kapaliny pro inivativní senzory běžící EU-Horizon2020 » FET-OPEN RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2020 2024
Magneto-elektrické vlastnosti feroelektrických nabitých doménových stěn běžící GAČR » Juniorský Petr Bednyakov, Dr. 2020 2022
Oblasti dekorelované polarizace v perovskitových relaxačních feroelektrikách běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Mgr. Martin Kempa, Ph.D. 2020 2022
Vzájemné interakce molekul vody lokalizovaných v krystalech směřující k jejich orientačnímu uspořádání běžící GAČR » Standardní Mgr. Filip Kadlec, Dr. 2020 2022
Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvami běžící GAČR » Standardní RNDr. Přemysl Vaněk, CSc. 2020 2022
Feroelektrické skyrmiony běžící GAČR » EXPRO Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. 2019 2023
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury běžící GAČR » Standardní Ing. Alexey M. Bubnov, Ph.D. 2019 2021
Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách běžící MŠMT » INTER-COST prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. 2019 2021
Kvantová koherence v systémech s elektronovými koralacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech běžící GAČR » Standardní prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. 2019 2021
Samouspořádané molekulární systémy omezené geometrií povrchu vzorku běžící MŠMT » INTER-COST RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2019 2022
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání běžící GAČR » Standardní RNDr. Vladimíra Novotná, CSc. 2018 2020