Aktuality

Vědci FZU objevili nový materiál pro spintroniku

Anotace

Výzkumný tým Stanislava Kamby z Fyzikálního ústavu AV ČR se rozhodující měrou podílel na vývoji nového magnetického materiálu s překvapivě jednoduchou krystalovou strukturou kuchyňské soli. Protože magnetizace je v tomto materiálu silně závislá na elektrickém poli, šel by použít v magnetických pamětech, spintronických a magnonických součástkách, řízených elektrickým polem.

Zesnul Bohuslav Březina

Anotace

Ve fyzikálním ústavu se věnoval pěstování krystalů s ferroelektrickými vlastnostmi. V té době šlo o prudce se rozvíjející obor