Supravodivé materiály

Perex

Díky své praktické použitelnosti jsou supravodivé materiály důležitou složkou a výzvou výzkumu v aplikační fyzice. Supravodivé pásky druhé generace mají mnohem vyšší kritické proudy a pole nevratnosti než klasické kovové supravodiče a jakékoli jiné dnes známé materiály. Tímto způsobem supravodivé pásky kuprate poskytují vysoké bezpečnostní rezervy pro provoz v jakékoli jejich aplikaci.

Text

Hlavním tématem výzkumu byla reakce supravodivých pásků s vysokým Tc určených pro zapojení magnetových cívek v budoucích termonukleárních fúzních reaktorech na ozařování neutronů. Sada 22 pásek od 4 hlavních světových dodavatelů byla testována indukčně v neporušeném stavu. Bylo zjištěno, že všechny pásky splňují základní požadavek pro použití v praxi, přenášející kritický proud vyšší než 50 A při 77 K a nulové magnetické pole (vlastní pole). Data poskytují optimistický důkaz, že nejlepší pásky jsou schopny přenášet dostatečný kritický proud až do 15 T za předpokladu, že jsou chlazeny na teploty pod 30 K. Důležité je, že teplotní rozsah 5-30 K je v současnosti přístupný chladničkou bez kryogenního chlazení, což nabízí mnohem ekonomičtější provoz než chlazení klasických supravodičů do supravodivého stavu kapalným heliem.

Souvisejícím tématem výzkumu je dynamika vírů a chování vířivých látek v supravodičích typu II. Přizpůsobení experimentálních dat teoretickým křivkám umožnilo bezdotykový odhad kritické hustoty proudu depinningu a jeho teplotní závislosti.

Na tématu se podílejí