PhD studenti:

Ing. Vít Kopecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Příprava nových slitin a monokrystalů Heuslerovych slitin na bázi Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko

Mgr. Matěj Makeš
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, studijní program Optika a optoelektronika
Školitel: Oleg Heczko

Mgr. Sonu George Alex
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, doktorand
Studijní program: Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Magnetic and transport properties of thin uranium-based films engineered by strain
Školitel: Evgenia Chitrova

Magisterští a bakalářští studenti:

 

Ostatní studenti:

Šimon Sukup 
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (Otevřená věda AVČR); v roce 2022 ocenění za fyziku učenou společností

Bývalí studenti:

Ing. Petr Veřtát
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Charakterisace martensitických fází v heuslerových slitinách založených na Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko

Ing. Michal Rameš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Magnetická anizotropie Heuslerovych slitin na bázi Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko
Odborný školitel: Ladislav Straka

Marek Vronka, PhD
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Školitel: prof. Mirek Karlík
Odborný školitel: Oleg Heczko 

MSc. Kristina Richterová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Teplotní závislost mrížkových parametru martenzitických fází Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko

Kristýna Onderková, BSc
Karlova Universita, Matematicko-fyzikální fakulta 
Školitel: Oleg Heczko