PhD studenti:

Ing. Petr Veřtát
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Charakterisace martensitických fází v heuslerových slitinách založených na Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko

Ing. Michal Rameš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Magnetická anizotropie Heuslerovych slitin na bázi Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko
Odborný školitel: Ladislav Straka

Ing. Vít Kopecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Příprava nových slitin a monokrystalů Heuslerovych slitin na bázi Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko

Magisterští a bakalářští studenti:

Kristýna Onderková, BSc
Karlova Universita, Matematicko-fyzikální fakulta 
Školitel: Oleg Heczko

Ostatní studenti:

Šimon Sukup 
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (Otevřená věda AVČR)

Bývalí studenti:

Marek Vronka, PhD
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Školitel: prof. Mirek Karlík
Odborný školitel: Oleg Heczko 


MSc. Kristina Richterová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek 
Teplotní závislost mrížkových parametru martenzitických fází Ni-Mn-Ga 
Školitel: Oleg Heczko