Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Nizkosymetricke faze (LILI) běžící GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2024 2026
Rozhraním ovlivněné fyzikální vlastnosti intermetalik (IMMPI) běžící GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2024 2026
Hyperjemné pole - nová sonda pro studium Heuslerových slitin (HyHa) běžící GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2023 2025
Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 2023 - 2026 (MGML) běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Martin Žáček 2023 2026
Napětím laděné magnetické a transportní vlastnosti tenkých vrstev na bázi uranu běžící GAČR » Standardní Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D. 2022 2024
Vývoj a výzkum krystalů pro mikromagnetomechanické systémy (DaRCoM³S) běžící GAČR » Standardní Denys Musiienko, D.Sc. (Tech.) 2022 2024
Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR) běžící GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2021 2023
Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 2019 - 2022 (MGML) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Martin Žáček 2019 2022
Magnetické a magnetoakustické vlastnosti vysoceanizotropních intermetalických sloučenin GAČR » Standardní Dr. Alexandr Andreev, DrSc. 2019 2021
Martensitická transformace tenkých vrstev GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2019 2022
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu (THEWSWNPP) GAČR » Standardní 2018 2021
Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze (FUNMAH) EU-Horizon2020 » MSCA-IF Oleg Heczko, Dr. 2017 2019