Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR) běžící GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2021 2023
Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (MGML) běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Martin Žáček 2019 2022
Magnetické a magnetoakustické vlastnosti vysoceanizotropních intermetalických sloučenin běžící GAČR » Standardní Dr. Alexandr Andreev, DrSc. 2019 2021
Martensitická transformace tenkých vrstev běžící GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2019 2021
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu (THEWSWNPP) GAČR » Standardní Ing. Adriana Lančok, Ph.D. 2018 2020
Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze (FUNMAH) EU-Horizon2020 » MSCA-IF Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin (UMA) GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Magnetismus f-elektronových intermetalik GAČR » Standardní Dr. Alexandr Andreev, DrSc. 2016 2018
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování (AFUMA) GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2016 2020
Nanokompozitní systémy plasmonických/magnetických nanočástic - grafenu - aromatických molekul pro zesílené Ramanské procesy GAČR » Standardní 2015 2017
Velmi vysoká pohyblivost hranice dvojčatění – základní podmínka pro jev magnetické tvarové paměti (ExM) GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2015 2017
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů GAČR » Excellence in basic research 2014 2018