Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu (THEWSWNPP)

Anotace

Fotochemické štěpení vody je jednou z nejslibnějších strategií pro přímou přeměnu sluneční energie na vodík. Provádí se intenzivní výzkum za účelem vývoje pokročilých nanomateriálů pro eliminaci nebezpečných polutantů vzduchu, půdy a vody. Fotokatalýza na bázi kombinace plasmonových a fotonických vlastností jedním z nejnovějších trendů v technologii fotokatalyzátorů. V tomto projektu budou studovány integrované plasmonové kovové nanočástice s fotonickými TiO2 nanovrstvami. Budou aplikovány dva paralelní syntetické postupy na bázi lyofilizace a laserové ablace. Takto získané plasmonové fotokatalyzátory budou testovány pro synergické štěpení vody a degradace 4-chlorfenolu.