Multivrstvy na bázi uranu: struktura, magnetizmus a související elektronové vlastnosti

Anotace

Projekt spočívá v experimentálním studiu základních problémů magnetismu v nízkorozměrných materiálů na bázi uranu. 5f magnetismus s variabilním stupněm delokalizace a silnou spin-orbitální interakcí je fenomén přinášející nové jevy a funkcionality. Pro porovnání vlivů snížené dimenzionality v materiálech s principiálně rozdílnými mechanizmy formování magnetických momentů (lokalizovaný vs itinerantní) a pro studium jejich interakce na rozhraní budou studovány heterostruktury z dioxidu uranu a nitridu uranu. Role výměnných interakcí a magnetokrystalové anizotropie budou studovány na antiferomagnetických sloučeninách uranu s mezivrstvami s feromagnetickým transitivním kovem (Ni) nebo s oxidem (Fe3O4), stejně jako s nemagnetickými kovy vzácných zemin. Zvláštní pozornost bude zaměřena na jev exchange bias, na magnetorezistenci v systémech a hysterezní vlastnosti pres Verweyův přechod v Fe3O4. Struktura, magnetické a elektronové vlastnosti v multivrstvách na bázi uranu budou určeny v závislosti na detailech přípravy.