Magnetismus,magnetoelasticita a magnetoakustika intermetalik s prvky vzácných zemin a uranu

Anotace

Studium magnetizmu a magnetoelasticity a zejmena magnetoakustickych jevu v nekterych skupinach intermetalik vzacnych zemin a uranu. Studium se zameruje na mezimrzkove interakce, ktere jsou hlavnim mechanizmem urcujcm aplikacni potencial techto magnetickych materialu.