Společná laboratoř pro magnetická studia „SLMS“

Ing. Martin Žáček

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
951 55 2772, 951 55 2736
E-mail
zacekm [at] fzu.cz
Lokalita
MFF UK Troja
Místnost
C 133
C 035
Souhrn

​V současné době začleněna do MGML.

Přes dvacet let měříme v naší laboratoři fyzikální vlastnosti převážně pevných látek za multiextrémních podmínek (nízká nebo vysoká teplota, vysoká magnetická pole a tlaky, elektrická pole). Laboratoř je umístěna v Kryopavilonu v areálu Troja a její provoz je zajišťován formou dlouhodobé spolupráce mezi Oddělením magnetických měření a materiálů (Sekce fyziky kondenzovaných látek) a Katedrou fyziky kondenzovaných látek MFF UK. Pro hlavní experimentální zařízení využíváme kapalné hélium, které je odebíráno ze zkapalňovače helia ve stejné budově. Provoz laboratoře zajišťují odborníci obou zmíněných institucí s dlouholetými zkušenostmi a potřebným technickým zázemím. V běžném provozu laboratoře jsou hlavní zařízení provozována nepřetržitě.

 
Text

Experimentální vybavení se postupně rozrůstá jak nákupem kompletních komerčních zařízení, tak vlastními úpravami a vývojem, nebo díky spolupráci s dalšími skupinami. Dochází tak nejen ke zvětšování oborů teplot i magnetických polí pro jednotlivé typy měření, ale i k rozvoji a zavádění nových experimentů. Výčty možností jednotlivých zařízení slouží tedy spíše pro ilustraci. Laboratoř poskytuje unikátní kombinaci extrémních podmínek (teploty od mK do 1000 K, magnetická pole až 19,5 T a hydrostatický tlak až 6 GPa) pro studium transportních, magnetických a elastických vlastností převážně pevných látek. Systém se supravodivým magnetem (maximální pole 14 T) umožňuje také mikroskopii atomárních sil a magneto-Ramanovu spektroskopii za různých teplot a magnetických polí. 

Unikátní soubor možností děla laboratoř vhodnou pro široké spektrum nejen základního výzkumu. Díky vysokým standardům používaných zařízení a výzkumu se stala součástí Velkých výzkumných infrastruktur České republiky jakožto Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (MGML), projekt LM2018096 podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (status velké infrastruktury od roku 2018, financování od začátku roku 2019). K již stávajícímu zařízení byli přidány zařízení Oddělení magnetik a supravodičů (Sekce fyziky pevných látek) z důvodu optimalizace jejich provozu a rozšíření řad potenciálních uživatelů.

MGML je infrastrukturou s otevřeným přístupem, tj. laboratoř je otevřená pro měření nejen pro výzkumné pracovníky obou institucí, ale i pro širokou vědeckou komunitu. Vítána je také spolupráce s průmyslem. Uživatelé můžou využít její zařízení po úspěšném schválení jejich výzkumného záměru. Běžná měření provádějí uživatelé podle svých možností samostatně nebo ve spolupráci s personálem laboratoře, který se také stará o náročnější měření, rozšiřuje možnosti aparatur a udržuje zařízení v nepřetržitém provozu.