Řízení magnetické koercivity tepelným zpracováním monokrystalů Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga (-B) vykazujících efekt magnetické tvarové paměti

Text

Materiály s magnetickou tvarovou pamětí mohou vykazovat nové velmi zajímavé magnetomechanické jevy, pokud současně s vysokou mobilitou hranic dvojčatění  vykazují magnetickou koercivitu. Nám se podařilo najít metodu jak dosáhnout zvýšení koercivity pomocí kontrolovaného kalení materiálu. Současně s objevem metody jsme vysvětlili mechanismus magnetické koercivity, který souvisí s hustotou antifázových rozhraní. Objev je důležitý zejména proto, že umožňuje další zkoumání  nových unikátních magnetomechanických jevů v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí.

Magnetické domény a antifázové hranice v monokrystalu Ni-Mn-Ga (-B)
Popis
Antifázové hranice a odpovídající magnetické mikrostruktury pozorované u pomalu a rychle chlazeného monokrystalu s magnetickou tvarovou pamětí a odpovídající měření magnetické koercivity a její teplotní závislosti.

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.)
Spolupracující subjekt: MFF UK