Plasmové stříkání jako nový postup přípravy zinkových porézních biomateriálů: Komplexní materiálová charakterizace

Perex

Slitiny zinku jsou kandidáty pro výrobu biodegradabilních implantátů. Porézní materiály jsou žádány pro aplikace v oblasti trabekulární kosti neboť mají strukturu a modul pružnosti podobné trabekulární kosti a usnadňují hojení kosti ve svém okolí. Příprava zinku v porézní formě je ale velmi komplikovaná. Jednou z metod, která to umožňuje je plazmové stříkání. Takový materiál vykazoval mechanické vlastnosti, vhodnou korozní rychlost v simulovaných tělních tekutinách a dobrou cytotoxicitu.

Text
Mikrostruktura porézního zinku připraveného metodou plazmového stříkání.
Popis
Mikrostruktura porézního zinku připraveného metodou plazmového stříkání.

Kontaktní osoba: Jaroslav Čapek, +420 266 052 604, capekj [at] fzu [dot] cz (capekj[at]fzu[dot]cz)

Spolupracující subjekty:

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze