Komplexní charakterizace sintrovaného kompozitu lehkého kovu – titanu a feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí CoNiAl

Text

Kompozit složený z lehkého kovu – titanu a kovu s tvarovou pamětí, zde slitiny Co38Ni33Al29, ukazuje možnosti kombinování materiálů sintrováním průchodem velkého proudu (spark plasma sintering). Produkt si drží vlastnosti obou konstituentů, je lehčí, ale je i feromagnetický. Spojení neobvyklých materiálů vede v jejich kontaktu ke vzniku řady intermetalických fází, které byly komplexně charakterizovány pestrou paletou metod.

7-2018.jpg
Popis
Mapa rozložení fází ve vzorku sintrovaném 5 min při poměru konstituentů Ti:Co38Ni33Al29, 1:2. Vpravo dole je popis fází, vpravo nahoře kvalita EBSD signálu.