Antifázová rozhraní v Heuslerových slitinách Ni-Mn-Ga pozorovaná pomocí skenovací magnetické silové mikroskopie

Text

Antifázová rozhraní (APB) v Heuslerových slitinách Ni-Mn-Ga s uspořádáním L21 bylo dosud možné pozorovat pouze ve fóliích pomocí elektronové holografie. Zde představujeme možnost pozorovat APB v masivních objemových materiálech skenovací magnetickou silovou mikroskopií. Bipolární kontrast na APB nastává tam, kde je magnetizace v rovině orientována kolmo k APB. To je v souladu s kvalitativním modelem APB jako rovinné nemagnetické vrstvy ve feromagnetické matici.

Zviditelnění antifázových hranic díky magnetickému kontrastu pozorovaného pomocí magnetické skenovací mikroskopie
Popis
Zviditelnění antifázových hranic díky magnetickému kontrastu pozorovaného pomocí magnetické skenovací mikroskopie - očekávaný kontrast pro kolmé uspořádání magnetizace a hranice (vlevo), experimentální pozorování (vpravo)