Adaptivní modulace martenzitů

Text

Modulované fáze se vyskytují ve velkém počtu užitkových materiálů, jimiž jsou např. silná feroelektrika a magnetické slitiny s tvarovou pamětí. Poprvé jsme dokázali, že upravený martenzit Ni-Mn-Ga, jenž vykazuje silné magneticky indukované napětí (magnetický efekt tvarové paměti), může být považován za adaptivní fázi – tento objev zásadně mění naše vnímání modulovaných fází v těchto materiálech a je důležitý pro porozumění tomuto jevu. Modulované fáze se vyskytují ve velkém počtu užitkových materiálů, jimiž jsou např. silná feroelektrika a magnetické slitiny s tvarovou pamětí. Poprvé jsme dokázali, že upravený martenzit Ni-Mn-Ga, jenž vykazuje silné magneticky indukované napětí (magnetický efekt tvarové paměti), může být považován za adaptivní fázi – tento objev zásadně mění naše vnímání modulovaných fází v těchto materiálech a je důležitý pro porozumění tomuto jevu. Zkoumali jsme koexistenci astenitu, adaptivní 14M fáze a tetragonálního martenzitu v epitaxiálních filmech Ni-Mn-Ga s magnetickou tvarovou pamětí a ukázali jsme, že modulované martenzity mohou být zkonstruovány z variant splétaných nanomateriálů tetragonální martenzitové fáze. Klíčové prvky modulovaných fází z mikroskopického pohledu se nám povedlo vysvětlit kombinací konceptu adaptivních martenzitů a větvením splétaných nanomateriálů. Práci jsme provedli ve spolupráci s IFW Dresden a University of Maryland.

martensity.png
Popis
Měření {400} rovin pseudo-ortorhombického 14M [(a)–(c)] a tetragonálního NM martenzitu [(d)-(e)] z ψ=0…10°. Čtverečná symetrie potvrzuje epitaxiální růst na substrátu MgO(100). Posun odrazů vůči centru je působen posunem vzorku během měření.