Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR) běžící GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2021 2023
Martensitická transformace tenkých vrstev GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2019 2022
Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze (FUNMAH) EU-Horizon2020 » MSCA-IF Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin (UMA) GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování (AFUMA) GAČR » Standardní Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2016 2020
Velmi vysoká pohyblivost hranice dvojčatění – základní podmínka pro jev magnetické tvarové paměti (ExM) GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2015 2017
Materiály vykazující jev magnetické tvarové paměti GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Oleg Heczko, Dr. 2012 2013
Heuslerovy slitiny vykazující jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy (HAME) GAČR » Standardní Oleg Heczko, Dr. 2011 2015
Materiálové inženýrství supravodičů (ESO) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II RNDr. Miloš Jirsa, DSc. 2010 2012
Magnetismus f-d intermetalických sloučenin GAČR » Standardní 2009 2011
Pohyblivost a zachycování (pinning) martensitických stěn dvojčatění v epitaxiálních tenkých vrstvách a masivních materiálech s magnetickou tvarovou pamětí GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Oleg Heczko, Dr. 2009 2012