ICFSMA19

Mezinárodní konference o feromagnetických paměťových slitinách.

Jako ocenění a celosvětové uznání naší práce jsme byli během páté mezinárodní konference slitin feromagnetických tvarových pamětí (ICFSMA) v roce 2016 v japonském Sendai vyzváni k organizaci následující konferenci. ICFSMA je jediná celosvětová konference zaměřená výhradně na jevy magnetické tvarové paměti. Oleg Heczko se stal předsedou mezinárodního konferenčního výboru. Šestá ICFSMA konference, organizovaná naším oddělením, se konala v Praze v červnu 2019 s velkým úspěchem (počet účastníků se zvyšil asi o třetinu).

Seminář v Ostré

Pravidelný mezinárodní seminář o jevu magnetické tvarové paměti konající se v listopadu, v roce 2019 se uskutečnil již jedenáctý ročník.

Dny otevřených dveří AVČR

Přednášky o supravodivosti a magnetické levitaci s ukázkou.

Otevřená věda

Vedení práce Studium jevu magnetické tvarové paměti. Tato práce je také součástí středoškolské odborné činnosti (SOČ).