Skupina elektronického inženýrství

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Pokrok a Inovace v Detektorech Uychlovačů Částic (AIDAinnova) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Ing. Jiří Kvasnička, Ph.D. 2021 2024
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » INTER-TRANSFER RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D. 2018 2022