O nás

Souhrn

Výpočetní středisko zajišťuje provoz výpočetních klastrů, diskových serverů a dalších zařízení v serverovně FZÚ. 

Text

Výpočetní středisko spravuje relativně výkonné výpočetní a úložné kapacity umístěné převážně ve velké serverovně v budově Fyzikálního ústavu Na Slovance. Parametry velké serverovny (speciálních místností pro servery máme více):

  • plocha 62 m^2
  • UPS: 1X250 kVA, 2X100 kVA, celkem 400 kVA
  • větší UPS zajištěna dieselovým agregátem 350 kVA, který v případě delšího výpadku elektrického napájení pokrývá i spotřebu klimatizací
  • vzduchové chlazení s kapacitou 108 kW
  • vodní chlazení s kapacitou 144 kW

Výpočetní kapacita je tvořena několika systémy. Klastr Goliáš se skládá z několika subklastrů. Takto označujeme skupiny serverů se stejným hardwarem. Nehomogenita je způsobena postupným nahrazováním starších strojů. Klastry LUNA2019 a LUNA2013 jsou částečně sdílené se všemi zájemci z akademické sféry díky zapojení do projektu CESNET MetaCentrum.

Úložná kapacita přesahuje 4,5 PB. Data jsou dostupná přes produkty používané v gridu: DPM a xrootd; menší kapacity v řádu desítek TB jsou k dispozici lokálním uživatelům i přes protokol NFS.

O provozních událostech informujeme uživatele na facebooku a na Twiki stránkách, kde je i rozsáhlá dokumentace pro uživatele.