Oddělení teorie elementárních částic

Souhrn

Pracovníci oddělení teorie fyziky elementárních částic se zabývají výzkumem v následujících oblastech:

Základní zákony fyziky

  • teorie strun a kvantová gravitace

Fyzika hadronů

  • 3D kvark-gluonová struktura nukleonu
  • experiment TOTEM v CERN