První určení parametru ρ při sqrt(s) = 13 TeV: testování existence bezbarvého vázaného stavu tří gluonů s lichou nábojovou symetrií

Text

Experiment TOTEM na LHC v CERN provedl první měření parametru ρ, poměru reálné a imaginární složky jaderné amplitudy elastického rozptylu, při těžišťové energii protonových srážek 13 TeV. Vysoká přesnost měření, v kombinaci s dalšími elastickými daty experimentu TOTEM, favorizuje alternativní modely elastického rozptylu, které kromě standardní složky, dvougluonového bezbarvého vázaného stavu se sudou nábojovou symetrií, tzv. Pomeron, vyžadují i existenci  bezbarvého vázaného stavu tří gluonů s lichou nábojovou symetrií, tzv. Odderon.

Celkový účinný průřez a parametr ρ pro elastický rozptyl protonů.
Popis
Porovnání měření experimentu TOTEM (červené znaky) s COMPETE modely pro různé těžišťové energie protonových srážek. Žádný z modelů založený pouze na existenci dvougluonového bezbarvého stavu, Pomeronu, není schopen popsat zároveň energetickou závislost celkového účinného průřezu (vlevo) a parametru ρ (vpravo).

Spolupracující subjekt: experiment TOTEM, CERN