Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spolupráce na experimentech ve Fermilab 2 (Fermilab-CZ2) ESIF » OP VVV 2020 2022
Spolupráce na experimentech ve Fermilab (Fermilab-CZ) ESIF » OP VVV 2017 2020
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN MŠMT » INTER-TRANSFER doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2017 2021
Výzkumná infrastruktura experimenty ve Fermilab (FERMILAB-CZ) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur 2016 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (CERN-CZ) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2016 2019
Moderní evropské infrastruktury pro detektory na urychlovačích (AIDA-2020) EU-Horizon2020 » Research Infrastructures 2015 2020
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA (FERMILAB) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II 2015 2017
Studium novych stavu latky na urychlovaci LHC MŠMT » Mobility doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2015 2016
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN (ATLAS-CERN) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2013 2015
Spolupráce na experimentech NOvA a D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II 2012 2014
Pokročilé evropské infrastruktury pro detektory urychlovačů (AIDA) EU-FP7 » INFRASTRUCTURES 2011 2015
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN (.) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II 2008 2012