Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spolupráce na experimentech ve Fermilab 2 běžící ESIF » OP VVV RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2020 2022
Spolupráce na experimentech ve Fermilab ESIF » OP VVV RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2017 2020
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN běžící MŠMT » INTER-TRANSFER doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2017 2021
Výzkumná infrastruktura experimenty ve Fermilab MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2016 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2016 2019
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Václav Vrba, CSc. 2015 2020
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2015 2017
Studium novych stavu latky na urychlovaci LHC MŠMT » Mobility doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2015 2016
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2013 2015
Spolupráce na experimentech NOvA a D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. 2012 2014
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators EU-FP7 » INFRASTRUCTURES Václav Vrba, CSc. 2011 2015
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II Václav Vrba, CSc. 2008 2012