Stanislav Kamba a Marek Taševský převzali diplomy Doktora věd

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce, titul Doktora věd, převzali z rukou Evy Zažímalové předsedkyně Akademie věd ČR dva pracovníci Fyzikálního ústavu: RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc., a Mgr. Marek Taševský, Ph.D., DSc.

Před komisí Fyzika kondenzovaných systémů obhájil RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc., disertaci nazvanou Soft-mode spectroscopy of ferroelectrics and multiferroics a získal vědecký titul „Doktor fyzikálně-matematických věd“.

Špičkový expert v oblasti vysokofrekvenční dielektrické spektroskopie přispěl zásadním způsobem k porozumění vlastností feroelektrik s vodíkovou vazbou, relaxorových materiálů na bázi olova a mechanismu fázových přechodů v multiferoických materiálech. Multiferoické materiály jsou velmi perspektivní pro praktické aplikace i navazující základní výzkum – od nových paměťových prvků až po studium raných fází vývoje vesmíru.

Vědecký titul „Doktor fyzikálně-matematických věd“ získal také Mgr. Marek Taševský, Ph.D., DSc., za disertaci nazvanou High Energy Soft QCD and Diffraction. Tu obhájil před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika.

Disertace doktora Taševského se zabývá vysokoenergetickými srážkami hadronů vyšetřovanými v rámci široké mezinárodní spolupráce na Velkém hadronovém collideru (LHC) v CERNu se zaměřením na produkci Higgsova bosonu a stavů s top kvarky, vnitřní strukturu protonu a hledání temné hmoty. Práce kombinuje teoretické a experimentální techniky a její výsledky představují důležitý příspěvek k porozumění fyzikálním vlastnostem elementárních částic řídících se zákony kvantové chromodynamiky.

Titul uděluje Akademie věd ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného oponentního řízení předložené disertace. Od roku 2003 do června 2021 udělila 203 těchto titulů.

Teze Kambovy disertace

Teze Taševského disertace 

Klíčová slova: