Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Galaxy mergers in the era of large surveys (GalaxyMergers) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-PF Ivana Ebrová, Ph.D. 2023 2025
Zvýšení vědeckého potenciálu observatoře gama záření SWGO Čerenkovskými teleskopy běžící GAČR » Standardní Ing. Jakub Vícha, Ph.D. 2023 2025
Zkoumání hadronických interakcí za možnostmi LHC pomocí spršek kosmického záření běžící GAČR » JUNIOR STAR Dr. Eva Maria Martins dos Santos 2021 2025
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGERII.CZ) ESIF » OP VVV RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. 2020 2022
Observatoř Pierra Augera – účast České republiky (AUGER-CZ) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur prof. Jan Řídký, DrSc. 2020 2022
Účast na vývoji budoucí širokoúhlé observatoře gama záření - SWGO (SWGO) MŠMT » INTER-TRANSFER Ing. Jakub Vícha, Ph.D. 2020 2022
Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera MŠMT » INTER-TRANSFER prof. Jan Řídký, DrSc. 2018 2022
Fyzika pevných látek pro 21. století (SOLID21) ESIF » OP VVV RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 2018 2023
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera (AUGER-CZ) ESIF » OP VVV RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. 2017 2020
Rozvoj české účasti v CTA MŠMT » INTER-TRANSFER RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2017 2021
Cherenkov Telescope Array – účast České republiky (CTA-Czech) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2016 2019
Observatoř Pierra Augera – účast České republiky (AUGER-Czech) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur prof. Jan Řídký, DrSc. 2016 2019