Laboratoř pro astročásticovou fyziku

Souhrn

Laboratoř byla zřízena pro experimentální potřeby experimentů, na kterých se podílí oddělení astročásticové fyziky.

Text

Hlavním zaměřením laboratoře v současné době je upgrade povrchového detektoru observatoře Pierra Augera. Konkrétně se jedná testování nových elektronikých modulů. Laboratoř provádí environmentální stresové testování modulů v plném prostředí EPA.

Druhou částí laboratoře je tmavá místnost plně vybavená pro testování fotonásobičů, SiPM a dalších detekčních prvků, které se používají při astročásticových experimentech, jako jsou PAO, CTA, SWGO, GRAND.

Fotonásobič v temné místnosti
Popis
Fotonásobič v temné místnosti

Třetí částí laboratoře je místnost Cosmo. Toto je místnost dálkového ovládání provozu fluorescenčního detektoru v Argentině.