Dalekohledy FRAM hledají zdroje gravitačních vln

Anotace

Gravitační vlny vznikají při pohybu urychlovaných těles, tedy i při chůzi, když jedete autem, nebo když Země obíhá kolem Slunce. Astronomové používají detekované gravitační vlny ke studiu jejich zdrojů. Výsledky hledání zdrojů gravitačních vln v rámci projektu GRANDMA, ve kterém působí i Fyzikální ústav Akademie věd, nyní publikuje prestižní astronomický časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.

Anotace

26. června 2019 zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc., bývalý vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a výrazná osobnost české fyziky elementárních částic.

Zemřel fyzik a vodák Ing. Ivan Herynek, CSc.

Anotace

V pondělí večer, 2. července 2018, zemřel neočekávaně po krátkém pobytu v nemocnici, ve věku 80 let Ing. Ivan Herynek, CSc., dlouholetý pracovník Fyzikálního ústavu Československé akademie věd a později, po rozdělení státu, Fyzkálního ústavu Akademie věd ČR.