Základní výzkum interakcí na biorozhraních

Perex

Cílem výzkumu je poskytnout nové fundamentální poznatky v oblasti biomolekulárních interakcí probíhajících u povrchů v jejich přirozeném biologickém prostředí. Je vyšetřován komplexní vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi povrchů a komplexními reálnými biologickými vzorky. Mechanismus nechtěné nespecifické adheze biomolekul a buněk na povrchy je zkoumán na molekulární úrovni pomocí speciálně uzpůsobených ultra-resistentních funkcionalizovatelných tenkých vrstev a pokročilých experimentálních technik kombinovaných s teoretickými výpočty. Dále probíhá studium efektu vlastností povrchu na živé buňky v biologickém médiu.

Hlavní obrázek: Ilustrace polymerní vrstvy v kontaktu s neředěnou lidskou plasmou.

Na tématu se podílejí