Vývoj a výzkum nových scintilačních materiálů ve formě monokrystalů, keramik, tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků

Text

Hlavní část činnosti skupiny je věnována objemovým monokrystalickým a keramickým scintilátorům, dále pak scintilátorům ve formě tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků, které mají předpoklady k využití ve vědě, průmyslu nebo medicíně. Jedná se především o kompletní charakterizaci scintilačních a optických vlastností, měření teplotní stability emisních rysů a vysvětlení pozorovaných jevů pomocí fenomenologických modelů. Z materiálů se jedná jednak o halogenidy – např. SrI2 dopovaný ionty Eu2+, nedopovaný Cs2HfCl6, dále o oxidové materiály, např. multikomponentní granáty a perovskity dopované ionty Ce3+ nebo Pr3+, dále křemičitany dopované ionty Ce3+, nebo materiály na bázi multikomponentních zirkoničitanů a hafničitanů.

Fotografie keramiky na bázi LuAG dopovaného ionty Ce
Popis
Fotografie keramiky na bázi LuAG dopovaného ionty Ce3+ (0,2 % atomových procent) a Mg2+ (0,2 % atomových procent) žíhaných na vzduchu při různých teplotách. Vzorky byly vyleštěny a jejich rozměr byl 14,4 mm v průměru a 1 mm tloušťka; (a) bez žíhání, (b) 1000 °C, (c) 1150 °C, (d) 1300 °C, (e) 1450 °C.
Na tématu se podílejí